දර්ශනය

කැපවීමකින් යුතු වූ නිපුණතා පූර්ණ ජාතියේ දරුවන්ගේ ශක්‍යතා උපරිම මට්ටමට සංවර්ධනය කරන ගුරුවරු ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කිරීම.

මෙහෙවර

කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතු වෘත්තීය දක්ෂතාවයන්ගෙන් හෙබි ජාතිය ගොඩනැඟීමේ කර්තව්‍යයට දායක වන්නා වූ වෙනස් වන සමාජයේ ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණු ඉටු කළ හැකි විශ්වීය සමාජයට අනුගතව ක්‍රියා කළ හැකි ගුරුවරුන් පාසලට ලබා දීම.


ආරම්භය

වර්ෂ 2000 පෙබරවාරි මස 15 වන දින ආරම්භ කරන ලද වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය, ශ්‍රී ලංකාවේ, ගුරු සේවය සඳහා පූර්ව සේවා ගුරු අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතන අතරට එක් විය.

බඳවාගැනීම්

අ.පො.ස උසස් පෙළ ලකුණු පදනම් කර ගනිමින් දිස්ත්‍රික් පදනම මත හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස පදනම් කරගෙන බඳවා ගනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමලාව වසර 3 කි. එයින් වසර දෙකක් විද්‍යාපීඨය තුළ නේවාසිකව සිටිය යුතු අතර පාඨමාලාවේ ඉතිරි වසරක කාලය රජයේ පාසලක පූර්ණ කාලීනව ගුරුවරයෙක් වශයෙන් සේවය කළ යුතුය. මෙම වසරක කාලය සීමාවාසික පුහුණුව වශයෙන් හඳුන්වයි. නේවාසික කාලය තුළදී ආහාර පාන, නවාතැන්, වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිළයේ ලබා දෙන අතර සීමාවාසික කාලය තුළ දී අදාළ මුදල දීමනාවක් වශයෙන් ලබා දේ. මෙම පාඨමාළාව ඇගයීම් ආකාර දෙකකට සිදුවේ. විද්‍යාපීඨයේ පාඨමාලාව හදාරන අතරතුර කරනු ලබන අඛණ්ඩ ඇගයීම් සහ වර්ෂ දෙකේ පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් අනතුරුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන අවසාන විභාගයයි. මේ ආකාර දෙකෙන්ම ඇගයීම් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන ගුරු අභ්‍යාසලාභීන්ට ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා සහතිකය ලබා ගත හැකිය. මෙම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ගුරු අභ්‍යාසලාභීන්ට ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3.2 ට අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.

පරිපාලනය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන හා විද්‍යාපීඨ ශාඛාව මගින් විද්‍යාපීඨ වල පරිපාලනය සිදු කරන අතර ඒ සඳහා විද්‍යාපීඨ කොමසාරිස්වරයෙක් පත්කර සිටී. විද්‍යාපීඨ වල අධ්‍යාපන සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ සැළසුම් මෙහෙයවීම සහ මඟ පෙන්වීම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් සිදු වේ. පූර්ව සේවා ගුරු අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතනයක් ලෙස විද්‍යාපීඨය තුළ සියළු මානව සහ භෞතික සම්පත් වලින් සමන්විතය. කථිකාචාර්ය මණ්ඩලය ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපඥ සේවයේ නිළධාරීන් කටයුතු කරන අතර විවිධ කාර්යයන් සඳහා පත්කර ඇති සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය 130 කට ආසන්න වේ. භෞතික සම්පත් අතර නේවාසිකාගාර, මුළුතැන්ගෙය, ආපන ශාලා, දේශන ශාලා, පන්ති කාමර, විද්‍යාගාර, පුස්තකාල, පරිගණක ඒකක, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ඒකක, භාෂාගාර, රංග ශාලා, සෞන්දර්යය ඒකක, ක්‍රීඩාගාර සහ ක්‍රීඩා පිටි ප්‍රධාන තැනත් ගනී.

පාඨමාලා

ආරම්භයේ දී සෞන්දර්ය සහ කතෝලික ධර්මය පාඨමාලාව සඳහා පමණක් අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගත්ත ද පසුකාලීනව නැවතත් විවිධ පාඨමලා එක් විය. වර්තමානය වන විට එය චිත්‍ර. පෙරදිග සංගීතය, නැටුම්, නාට්‍ය හා රංග කලාව, කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය වැනි පාඨමාලා රාශියක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. ආරම්භක යුගයේ එක් අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා සිසුන් 180 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බඳවා ගත් අතර ක්‍රමයෙන් එම සංඛ්‍යාව වැඩි කරමින් එක් අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා ගුරු සිසුන් 300 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගනු ලැබේ. මෙම පිරිස ඉදිරියේ රජයේ තීරණය මත සංශෝධනය විය හැකිය.